Oferujemy pomoc prawną i pośredniczymy we wszystkich sprawach związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym (zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, separacja, ogólne warunki małżeństwa, kontakty z dziećmi, prawo majątkowego ustroju małżeńskiego, prawo dotyczące ochrony praw dziecka i zdrowia psychicznego) zarówno w kontekście narodowym, jak i międzynarodowym, a w szczególności:

  • doractwo prawne dotyczące związku małżeńskiego (zawarcie małżeństwa) jak i wyboru ustroju małżeńskiego (rozszerzenie i organiczenie wspólnoty majątkowej, rozdzielność majątkowa)
  • sporządzenie małżeńskiej umowy majątkowej
  • porady i pośrednictwo prawne w sprawach separacji, ochrony praw małżonków i rozwodu
  • opracowanie i analiza ugody wymaganej do złożenia wniosku o rozwód za porozumieniem stron
  • porady i pośrednictwo prawne w sprawach sytuacji dziecka (adopcja, alimenty, uregulowania władzy rodzicielskiej, kuratela, plan wychowawczy, itd.)
  • konsultacja prawna i sporządzenie umowy o alimenty na wspólne dzieci pomoc i pośrednictwo w sprawach ochrony zdrowia psychicznego (ubezwłasnowolnienie, umieszczenie w domu pomocy społecznej)
  • porady i pośrednictwo prawne w sprawach zarejestrowanych związków partnerskich
  • uchylenie obowiązku lub zmiana umowy alimentacyjnej na skutek zmiany okoliczności