Prowadzimy jako obrońcy z wyboru lub adwokaci z urzędu sprawy karne, związane zarówno z obroną interesów oskarżonego, jak i pokrzywdzonego (w ramach skargi prywatnej), w tym w szczególności w zakresie:

  • wniesienia skargi
  • postępowania dochodzeniowego policji i w prokuraturze (udział w przesłuchaniach na komisariacie i w prokuraturze, wgląd w akta sprawy)
  • postępowania nakazowego, postępowania w sprawie wykroczeń, postępowania uproszczonego
  • postępowania aresztowego i wykonania środków przymusu procesowego przewodu sądowego (postępowanie pierwszej instancji i postępowanie odwoławcze)
  • postępowania odszkodowawczego (żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia)
  • wykroczeń, występków, przestępstw, pracy na cele społeczne, kary grzywny, kary pozbawienia wolności, kary w zawieszeniu i kary w warunkowym zawieszeniu, środków karnych terapełtycznych i ograniczenia wolności, nadzóru kuratorskiego, przedawnień
  • dyżuru prawnika pierwszego kontaktu (https://www.zav.ch/fuer-rechtssuchende/anwalt-der-ersten-stunde.html)