Świadczymy pomoc i pośrednictwo prawne dla przedsiębiorstw i osób prywatnych przy sporządzaniu umów, ich negocjacjach i realizacjach, jak i ich forsowaniu. Nasza analiza i redakcja wszelkich rodziajów tekstów obejmuje w szczególności umowy:

  • sprzedaży
  • darowizny
  • najmu i dzierżawy
  • pożyczki
  • kredytu
  • zlecenia
  • produkcji i dostawy
  • maklerskiej
  • agencji, komisu, przewozu i spedycji
  • poręczenia, gwarancji, zastawu, zabezpieczenia, powiernictwa