Adwokat Katrin Napierkowski, ktróra studiowała i praktykowała w Niemczech, doradzi chętnie Państwu również w prawie niemieckim, jeżeli tylko sprawa Państwa łączyłaby się i wymagała takiej obsługi prawnej.