Konsultujemy prawnie i reprezentujemy strony we wszystkich obszarach prawa związanego z migracją zarówno dla obywateli państw trzecich jak i obywateli Unii Europejskiej (prawa cudzoziemców i uchodźców oraz prawa wynikające z umowy w sprawie swobodnego przepływu obywateli 25 krajów należących do EU / EFTA1 ):

  • przed urzędami i sądami w sprawach legalnego wjazdu i opuszczania kraju, pozwolenia na pobyt, obowiązku meldunku i starań o wizę
  • przed urzędami i sądami w sprawach pozwoleń na pobyt bez lub z zezwoleniem na pracę
  • przed urzędami i sądami w sprawach łączenia rodzin
  • przed urzędami i sądami w sprawach kwestii pobytu (czasowego, stałego, jako rezydent, udzielenia azylu i ochrony, azylu tymczasowego, statusu uchodźcy lub azylanta z pozwoleniem na pracę)
  • przed urzędami i sądami w sprawach zakończenia pobytu (wygaśnięcie i przedłużenie pozwoleń na pobyt lub pracę, deportacja, zakaz wjazdu do kraju)
  • przed urzędami i sądami w sprawach przyznania lub utraty obywatelstwa szwajcarskiego