Świadczymy usługi i pośrednictwo prawne dla przedsiębiorstw i osób prywatnych na wszystkich etapach windykacji i postępowania upadłościowego:

  • doractwo i pośrednictwo prawne w przypadkach wydania nieuzasadnionych nakazów spłaty długu
  • doractwo i pośrednictwo prawne w postępowaniu nakazowym o zabezpieczenie na rachunku bankowym, w egzekucji zastawu bankowego, jaki i w postępowaniach upadłościowych (zamówienie wyciągu z Krajowego Rejestru Długów, windykacja należności, wnoszenie i popieranie pozwów o zapłatę do sądu, wystąpienie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego)
  • wszczęcie postępowania sądowego dochodzenia wierzytelności, postępowania unieważniającego i uznania pozwu
  • odzyskanie aktywów majątku dłużnika (zakwestionowanie darowizny, stanu nadmiernego zadłużenia, działania w dobrej wierze)
  • prowadzenie powiązanych ze sobą czynnności prawnych w postępowaniu windykacyjnym i likwidacjyjnym.