Porady i pośrednictwo prawne dla pracodawców i pracowników (przedsiębiorstw i osób prywatnych) we wszystkich obszarach prawa pracy, zarówno w postępowaniu pozasądowym, jaki i w sądach i urzędach:

  • pomoc prawna w uzyskaniu pozwolenia na pobyt i pozwolenia pracy
  • doradztwo prawne i sporządzanie umów o pracę, w szczególności także w świetle instniejącego krajowego układu zbiorowego pracy [GAV]
  • porady prawne w sprawach zakazu konkurencji i zobowiązań zachowania tajemnicy zawodowej
  • pomoc prawna przy konfliktach w miejscu zatrudnienia (molestowanie seksualne, mobbing, itd.)
  • doradztwo prawne w sprawach roszczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy (umowa dobrowolnej redukcji zatrudnienia, zwolnienie, należności wynagrodzenia, okres obowiązywania ograniczeń, odszkodowanie za nadużycie i odszkodowanie za nieuzasadnione zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia, bonusy, nadgodziny, przysługujący urlop, itd.)
  • ocena prawna i opracowywanie świadectw pracy
  • zagadnienia dotyczące zasiłku dla bezrobotnych